Cocos
Bajau Laut
Murut Baukan
Dusun Lobu
Bisaya
Dusun Lotud
Dusun Tindal Tenghilan
Rungus Men
Collecting the bird nest at Gomantong Cave
Collecting the bird nest at Gomantong Cave
The Iban of Sarawak
The Orang Ulu group of Sarawak
The Bobohizan, high priestess from different ethnicities.